termalne i lecznicze kąpieliska Europy Zdrowie w każdej kropli
szukaj
Sphider

Sphider

SELECT count(*) FROM categories WHERE parent_num=0
Table 'termal_list.categories' doesn't exist
SELECT * FROM categories WHERE parent_num=0 ORDER BY category
Table 'termal_list.categories' doesn't exist
top vert
słowniczek


balneologia - (łac. balneum - łaźnia, gr. logos - słowo, nauka) jest dziedziną medycyny, która bada lecznicze właściwości leczniczych podziemnych wód oraz borowin i zajmuje się ich zastosowaniem w terapii, poprzez kąpiele, inhalacje i kuracje pitne

bicze wodne - zabieg hydroterapeutyczny, pobudzający krążenie a także przemianę materii i oddychanie. Polega na poddaniu się strumieniom wody pod dużym ciśnieniem, na przemian zimnym i gorącym

borowiny - leczniczy torf, zawierający kwasy organiczne i sole. Posiada właściwości przeciwzapalne, ściągające, bakteriostatyczne i bakteriobójcze. Kąpiel borowinowa, dzięki swojej temperaturze działa leczniczo zwłaszcza w zwyrodnieniowych i reumatycznych chorobach kręgosłupa i stawów.

cieplica - źródło termalne

hydroterapia - jest działem fizjoterapii, w którym zabiegi polegają na zewnętrznym stosowaniu wody a podstawą leczniczego działania są dostosowane do danej terapii temperatura lub ciśnienie wody. Za prekursorów hydroterapii uznaje się niemieckiego księdza Sebastiana Kneippa oraz Vincenta Priessnitza

kąpiel perełkowa - kąpiel z masującymi bąbelkami powietrza

krenoterapia - kuracja pitna

solanka - woda mineralna z dużą zawartością jonów sodowych. Kąpiel solankowa ułatwia krążenie, pomaga w stanach zapalnych mięśni i stawów.

szczawy - rodzaj wód mineralnych. Nasycone są wolnym dwutlenkiem węgla (CO2) w ilości przekraczającej 1000 mg/dm3

terapia Kneippa - metoda wodolecznicza, w której dużą rolę odgrywa hartowanie ciała na przemian ciepłą i chłodną wodą, zdrowy tryb życia, racjonalne żywienie, ruch na świeżym powietrzu oraz uporządkowanie duchowe

termoterapia - jest działem fizjoterapii, który w celach leczniczych wykorzystuje energię cieplną. Dzieli sie na ciepłolecznictwo i zimnolecznictwo

uzdrowisko - zgodnie z ustawą, w Polsce uzdrowiskiem jest miejscowość posiadająca naturalne warunki niezbędne do prowadzenia lecznictwa, takie jak lecznicze właściwości klimatu, walory przyrodnicze i estetyczne krajobrazu, naturalne zasoby wód mineralnych, gazów i peloidów (borowin), leczniczy wpływ morza oraz inne czynniki biofizyczne środowiska wywierające korzystny wpływ na organizm człowieka.

wodolecznictwo - patrz: hydroterapia

wody mineralne - naturalne wody, wzbogacone w znacznym stopniu solami mineralnymi (lub innymi składnikami) w postaci jonów. Stężenie soli mineralnych musi wynosić co najmniej 1 g/l. Oprócz tego może zawierać rozpuszczone gazy pochodzenia naturalnego.

wody termalne - wody podziemne o temperaturze przekraczającej średnią roczną temperaturę powietrza w okolicy. W Polsce za wody termalne uznaje się wody o temperaturze powyżej 20°C.